Dolar $
33.05
%0.66 0.21
Euro €
36.14
%0.73 0.26
Sterlin £
42.98
%0.79 0.33
Çeyrek Altın
4192.19
%0.52 21.53
SON DAKİKA

Kiracının tahliye edilmesi nedenleri

Son dönemlerde konut kiralarındaki fahiş artışlar sebebiyle 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile bir önceki kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme şartı getirilmiştir.

Son dönemlerde konut kiralarındaki fahiş artışlar sebebiyle 11 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile bir önceki kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme şartı getirilmiştir. Bu nedenle kiralayan (ev sahipleri) ile kiracılar arasında uyuşmazlıkların arttığı görülmektedir. Kiracıların tahliye davaları ile karşılaşmamaları için aşağıda yer alan durumlara karşı temkinli olmaları gerekmektedir. Yine kiralayanların da aşağıda yer alan hallerin varlığı halinde tahliye davası açma hakları bulunmaktadır.
1 Kiracının kirayı ödememesi veya eksik ödemesi,
2 Kiracının aidatı ödememesi,
3 Kiralayan ve kiracı arasında ceza davasının olması,
4 Ev sahibinin kendisinin, alt soyunun, üst soyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konuta ihtiyacı olması,
5 Kiracının kirayı geç ödemesi ve bu sebeple 1 yıl içerisinde 2 ihtar çekilmiş olması,
6 Kiracının veya eşinin aynı ilçe sınırları içerisinde bir başka evinin olması ve kiralayanın bunu sonradan öğrenmiş olması,
7 Kiracının konutta veya iş yerinde izin almadan esaslı tadilat yapması,
8 Kiracının 10 yıldan fazla süredir kiracı olması,
9 Ev sahibinin gayrimenkulde esaslı tadilat yapacak olması,
10 Kiracının özenle davranma sorumluluğunu yerine getirmemesi,
11 Kiracının komşularına veya eve zarar vermesi,
12 Kiracının site kurallarına uymaması,
13 Kiracının tahliye taahhütnamesi vermiş olması,
14 Kiracının izinsiz şekilde alt kiralama sözleşmesi yapması,
15 6 aydan kısa süreli sözleşmelerde sürenin dolması,
16 Kiracının evi hukuka ve ahlâka aykırı amaçlarla kullanması,
17 Yeniden inşa ve imar nedeniyle,
18 Yeni edinilen mülkün ihtiyacı nedeniyle,
19 Kiracının iflası ve belirlenen sürede teminat gösterememesi,
20 Kira ilişkisinin devamını çekilmez kılan hallerin olması,
Ve sair nedenlerle kiracının evi tahliye etmesi istenilebilir.
Kiracıya çekilecek ihtarnameler bazı koşullarda noter aracılığıyla çekilmek zorundadır. İhtarnamenin noter aracılığıyla kiracıya tebliğ ettirilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda ise kanun koyucu sadece yazılı veya sözlü bildirim yapılmasını yeterli görmektedir.
Yine dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması ve çözüm üretilmeye çalışılması gerekmektedir.
Zira 5 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayınlanan 7445 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 37 Maddesi hükmü ile, kira ilişkilerinden kaynaklanan kira tespit ve tahliye davalarında zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiştir.