Halkbank Y
160x600_sağ

TÜFE YÜZDE 17.14 OLDU

GÜNDEM 2021-05-03 10:50:10

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,34 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,17 oldu.

TÜFE yüzde 17.14 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Screenshot-2021-05-03-at-11.21.46

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,07, imalatta yüzde 38,11, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,50, su temininde yüzde 28,32 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,34, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,17 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 19,44 yükseldi.

Sanayinin 4 sektörünün nisanda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,07, imalatta yüzde 38,11, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,5, su temininde yüzde 28,32 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,02, imalatta yüzde 4,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,22, su temininde yüzde 0,27 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 42,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,24, dayanıksız tüketim malında yüzde 24,97, enerjide yüzde 38,64, sermaye malında yüzde 27,24 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 6,63, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,99, enerjide yüzde 3,51, sermaye malında yüzde 2,85 artış kayıtlara geçti.

Yıllık en düşük artış yüzde 4,5 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 8,49 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8,92 ile giyim eşyasında gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 159,53, ham petrol ve doğal gaz yüzde 109,1, ana metaller yüzde 71,71 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış yüzde 0,27 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 0,78 ile mobilya, yüzde 1 ile giyim eşyasında görüldü. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 15,25, ana metaller yüzde 10,78, tütün ürünleri yüzde 9,45 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Sektörler/Alt GruplarAylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı5,0227,07
İmalat4,5538,11
Elektrik, gaz2,224,50
Su temini0,2728,32

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında nisanda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,31 ile ulaştırmada oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,7 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla nisanda, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 7,57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,09 ile eğitim oldu.

Nisan ayında aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 0,28 ile haberleşme olurken, ana harcama grupları itibarıyla nisanda azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile ev eşyası olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,56 ile sağlık ve yüzde 0,73 ile alkollü içecekler ve tütün olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,31 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 22,27 ile ev eşyası ve yüzde 19,2 ile sağlık izledi.

Nisan 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 3,6 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 9,05 ile haberleşme, yüzde 10,21 ile eğitim ve yüzde 11,03 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Nisanda, endekste kapsanan 415 maddeden 92'sinin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam

Aylık (yüzde)

Yıllık (yüzde)

Gıda ve alkolsüz içecekler

2,13

16,98

Alkollü içecekler ve tütün

0,73

3,6

Giyim ve ayakkabı

7,57

11,03

Konut

0,95

13,6

Ev eşyası

-0,03

22,27

Sağlık

0,56

19,29

Ulaştırma

1,68

29,31

Haberleşme

-0,28

9,05

Eğlence ve kültür

1,50

12,33

Eğitim

2,09

10,21

Lokanta ve oteller

1,35

16,81

Çeşitli mal ve hizmetler

1,89

18,27


Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,65, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,82 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, nisanda aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,06 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 18,82 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE

1,06

17,71

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE

1,65

18,11

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE

1,82

17,77

İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE1,4718,41

Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE

1,73

17,95

Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE

1,918,82

 Türkiye'de nisanda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 20,95 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,53 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,42 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 20,95 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18,93 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" ve yüzde 18,88 ile "Aydın, Denizli, Muğla" bölgeleri izledi.

Geçen yılın nisan ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 15,46 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. DüzeyBir önceki aya göre
değişim oranı
yüzde
Bir önceki yılın aynı ayına göre
değişim oranı
yüzde
TR Türkiye1,6817,14
TR10 (İstanbul)1,5316,71
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)1,9617,79
TR22 (Balıkesir, Çanakkale)1,6816,48
TR31 (İzmir)1,7316,42
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)1,9118,88
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar,
Kütahya, Uşak)
1,3316,75
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)1,2317,33
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)1,5217,8
TR51 (Ankara)1,8915,85
TR52 (Konya, Karaman)1,6117,35
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)2,4518,73
TR62 (Adana, Mersin)1,7316,8
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)1,7818,2
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde,
Nevşehir, Kırşehir)
1,9717,79
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)1,4617,32
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)1,6218,17
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)1,6517,12
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)1,9118,44
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, Gümüşhane)
2,5318,93
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)1,7117,29
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)1,5815,46
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)1,6320,95
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)1,515,66
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)1,6516,33
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)1,8918,65
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)2,1117,22

ABONE OL
Kızılay_Filistin