SALON KÖŞELERİNDE

KİTAPLAR ARASINDA Sal 07 Mays 2019 19:00

Salon Köşelerinde Yazan: Safveti Ziya Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Salon Köşelerinde

Safveti Ziya’nın ilk romanı Salon Köşelerinde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın Türk Edebiyatı Klasikleri Dizisi’nde yerini aldı.

Salon Köşelerinde 1898’de Servet-i Fünun dergisinde tefrika edilmiş, sansürün hışmına uğramıştır. Yazar, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra sansürün çıkardığı bölümleri ekleyerek, romanını asıl biçimiyle 1912’de kitap olarak yayımlamıştır. Edebiyat tarihçilerince farklı biçimlerde değerlendirilen Salon Köşelerinde, yüzyıl başında gündelik yaşamdaki Batılılaşmayı yansıtması açısından önemli bir eserdir. Tahir Alangu’nun nitelemesiyle “Türkiye’de yabancı aileler çevresindeki bir Türk’ün yaşayışını tasvir etmesi bakımından bütün o dönem romancılarının eksik bıraktıkları bir tarafı başarıyla tamamlamaktadır.”

Safveti Ziya (1875-1929, İstanbul): Türk roman ve hikâye yazarı. Servet-i Fünun topluluğunun öne çıkan isimlerindendir. 1896 yılında yayımlanmaya başlayan hikâyeleriyle Servet-i Fünun topluluğuna katılan Safveti Ziya, konusunu sosyete hayatından alan Salon Köşelerinde adlı romanıyla tanınmıştır.