HOMO ECONOMİCUS'UN ÖLÜMÜ

KİTAPLAR ARASINDA Cuma 15 Kasm 2019 13:39

Yazar: Peter Fleming Çeviren: Esin Soğancılar Koç Üniversitesi Yayınları

Homo Economicus'un Ölümü

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan “Homo Economicus’un Ölümü: İş, Borç ve Sonsuz Birikim Efsanesi” isimli kitap raflardaki yerini aldı. Ekonomi kategorisinde yayımlanan kitap Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde Yönetim Disiplin Grubu Bölümü İşletme Profesörü Peter Fleming tarafından kaleme alındı, Esin Soğancılar tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), “Homo Econicus’un Ölümü: İş, Borç ve Sonsuz Birikim Efsanesi” isimli kitabı Ekonomi kategorisinde yayımladı. Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde Yönetim Disiplin Grubu Bölümü işletme profesörü olan Peter Fleming’in kaleme aldığı kitap, Esin Soğancılar tarafından Türkçeye çevrildi.

Kitapta, Neoklasik iktisatçılar için homo economicus figürünün, rasyonel, rekabetçi ve tükenmeyen enerjisiyle ideal çalışanı temsil ettiğini ifade eden Peter Fleming, gerçek hayatta bilişim teknolojisinin özgürleştirici etkilerini bir türlü hissedemeyen, yalnız homo economicus’un, borç yükü altında ezilirken güvensiz çalışma koşullarında ayakta kalmaya çalıştığını savunuyor. Birikim yapma hedefinden git gide uzaklaşmış, artık tek derdi çocuğunun okul masraflarını ve giderlerini karşılamak olan homo economicus için, külliyen ekonomikleşmiş bir çağda, baştan aşağı adaletsizlik ve eşitsizlik üzerine kurulu sisteme karşı direnmenin mümkün olup olmadığını sorguluyor.

Süregelen toplumsal ve ekonomik krizi homo economicus’un çöküşüyle ilişkilendiren Peter Fleming, enkaz ekonomisinin hâkim olduğu kapitalist toplumların güncel resmini okuyucu ile paylaşıyor. Kitap modelin ekonomistler ve kapitalistler tarafından devlet, iş, hatta aile aracılığıyla toplumu yönetmek için nasıl kullanıldığını güncel örneklerle ortaya koyarken, daha iyi bir yaşam yaratmak istiyorsak, hayatın tüm alanlarına sızan, dur durak bilmeyen yarışma ve biriktirme arzusuna son vermek zorunda olduğumuzu çok çarpıcı bir biçimde hatırlatıyor.