GÜNDEM YEREL YÖNETİMLER

GÜNDEM Sal 03 Aralk 2019 02:43

Kaliteli ve etkin yerel hizmet sunumu; şeffaf, katılımcı, hesap verebilir ve vatandaş odaklı yerel yönetişim hedefiyle yola çıkan Yerel Yönetim Reformu Projesi'nin III. Aşamasının açılışı için merkezi ve yerel yönetim aktörleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcileri, TBMM temsilcileri, STK'lar ve akademisyenler Ankara'da bir araya geliyor.

Gündem yerel yönetimler

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen Yerel Yönetim Reformu Projesi’nin III. Aşamasının “Açılış Toplantısı” 3 Aralık 2019 tarihinde Ankara Anadolu Downtown Otel’de 09:30-16:00 saatleri arasında düzenlenecek.

Yerel Yönetim Reformu III. Aşama, kısa adıyla LAR III Projesi, geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanılarak ortak yararlanıcılar olan İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin kapasitelerinin artırılmasına ve yerel yönetim sisteminde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Bu proje serisinin ilk aşaması (LAR I) 2005-2007, ikinci aşaması (LAR II) ise 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilmişti.

Projenin III. Aşaması; Etkin ve Kaliteli Belediye Hizmet Sunumu, Büyükşehir Belediyelerinde Kapasite Artırımı ve Yerelde Katılımın Artırılması, ve Çevrimiçi Yönetim Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması ve Güncellenmesi olmak üzere 3 bileşenden oluşuyor.

Açılış toplantısında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Belediyeler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yöneticiler konuşmalar yapacak. Ayrıca, Avrupa Birliği üye ülkelerinden yerel yönetim maliyesi konusunda çalışmalar yapan uzmanlar, Türkiye’den akademisyenler ve ilgili kurumlardan saha tecrübesi olan yöneticiler “Belediyelerde Mali Sürdürülebilirlik” konulu teknik panelde sunumları ile yer alacak. Yine yerel yönetim ve katılımcılık alanında uzman akademisyen ve pratisyenlerin katılacağı diğer panelde ise “Yerel Yönetimlerde Katılımcı Süreçler” konusu tartışılacak.

Toplantı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, valilikler, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri, il özel idareleri, ilgili STK temsilcileri, alanda çalışan uzmanlar, kamu kurumu çalışanları ve basın mensuplarını bir araya getirecek.