'Kapalı kutu' sendromu

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında süregelen Ticaret Savaşları'nın bundan sonraki gelişim ve seyri çerçevesinde, sadece uzmanların değil, tüm dünyanın yakından izlediği ve cevap aradığı bir global vaka kimliğini çoktan kazandığını tespit ve kabul etmeliyiz.

aramba 29 Mays 2019 02:00
'Gençlikle güçlü Türkiye'

Bu sene, 19 Mayıs'ın yüzüncü yılını idrak etmenin haklı kıvanç ve övüncünü yaşıyoruz. "Kurtuluş"tan; "Kuruluş"a uzanan kutlu yolda, zoru başaran ve mazlum milletlere örnek teşkil eden Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının aziz ve temiz hatıraları önünde, bu vesile ile bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.

aramba 22 Mays 2019 02:00
Ekonominin temelindeki aile

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1994 yılında benimsenen bir kararla, 15 Mayıs günü, Uluslararası Aile Günü olarak kutlanmakta, bu vesile ile ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacına yönelik; bugüne özel belli temalara dikkat çekilmektedir.

Sal 14 Mays 2019 02:00
Japonya'nın makus talihi

Geçtiğimiz günlerde dünya kamuoyunu ilgilendiren haberler arasında, Japon imparatorunun tahttan feragat etmesi ön plana çıkmıştı. İmparator Akihito 1989 yılı başında, varisi olduğu Hirohito'dan, hanedanın yüzyirmibeşinci hükümdarı olarak tahtı devraldığında, Japonya'da Heisei Dönemi başlamıştı. 1 Mayıs'tan sonra, yeni imparator Naruhito'nun tahta geçmesi ile Japonya'da Reiwa Dönemi'nin başladığı görülüyor. Sabık imparator Akihito'nun, ikiyüz yıldan bu yana tahttan feragat eden ilk hükümdar olduğunu da belirtmeliyiz.

aramba 08 Mays 2019 02:00
Emek ve çalışma dünyası

Bilindiği üzere, 2009 yılından bu yana 1 Mayıs'lar, Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan edilmekte, tüm yurtta kutlanmaktadır. İşgücü ve emek dünyasının derinlikli konu ile boyutlarını, sadece belirli günlerde ele alarak tartışmanın yetersiz kalacağı, herhalde hepimizin ortak görüşü olmak gerekir.

Cuma 03 Mays 2019 02:00
Enerji piyasalarındaki gelişmeler

Peter Hopkirk'in tanınmış eseri "İstanbul'un Doğusunda Bitmeyen Oyun", yirminci yüzyılın başından bu yana emperyalist ülkelerin "petrol (neft)" ekseni üzerinden yürüttükleri Orta Doğu'nun paylaşım savaşını anlatır. Genel - geçer deyimi ile "enerji meselesi" ; jeo – politik tüm yapılanma ve gelişmelerin temel eksenini oluşturmuş; petrol çevresinde dönen bir sarmal tüm insanlığı kuşatmıştır. Günümüzdeki genel tablo da, farklı bir noktaya işaret etmemektedir; global dinamikler, petrol temelli oluşumlar üzerinde yükselmektedir.

Sal 23 Nisan 2019 02:00
Ekonomik endeksler ulusal zenginliğimizdir

Ekonomideki genel seyir ile gidişatı; anlama, kavrama ve anlatma yolunda dayanacağımız objektif kriter; "ekonomik veri / data" olmalıdır. Sayılarla konuşan bir dünyada, "sayıları anlamlı kılmayı başarmak" hiç şüphesiz, başta uzmanlar olmak üzere hepimizin önündeki ortak meselelerin başında gelmektedir.

Perembe 18 Nisan 2019 07:15
Enflasyon seyir ve yönetimi

Türkiye'de ekonominin bir numaralı problem ve önceliği, hiç şüphesiz, yüksek enflasyon oranının hedefler çerçevesinde makul ve sürdürülebilir bir düzeye indirilmesidir.

Sal 09 Nisan 2019 02:00