Değerli Konut Vergisi'ne itiraz ve açılacak davalar (2)

İtiraz reddedilirse veya indirime rağmen değer hâlâ yanlış ise hemen bir idari dava açın.

Evet, itirazınız reddedilirse, itirazın reddi işleminin iptali için dava açılması gerekli. Ancak geçmişte yaşanan bilimsel tartışmalar ve yüksek mahkemelerin içtihatları göz önünde tutulduğunda, bu davanın normalde 60 gün içinde açılması gerekli iken, ihtiyatlı olmak adına vergi davası gibi düşünüp itirazın reddi kararının size tebliğinden sonra 30 gün içinde açılması gerekiyor. Bu davada yetki tartışmasıda yaşanacaktır. Ama davayı Ankara’da açmak doğru bir yaklaşım olacak. Bu davada yürütmenin durdurulması kararı da istenmesinde yarar görüyoruz.

Öte yandan itiraz üzerine değer indirilmiş ama Devlet’çe belirlenen değer, halâ rayiç değerden fazla ise yine bu davayı açıp, değerin mahkeme yoluyla düşürülmesini sağlamamız gerekiyor. 

Şubat ayında beyannameyi ihtirazi kayıtla verip, ek olarak vergi davası da açmanız gerekli.

Bu vergi Şubat 2020’de beyanname verilince tahakkuk edeceği için, eğer Şubat ayına kadar Meclisten Cumhurbaşkanımızın istediği doğrultuda verginin iptali konusunda bir Kanun çıkmazsa, beyanname verirken “dava açma ve geri alma haklarım saklı kalmak kaydıyla” şeklinde bir ihtirazi kayıtla değerli konut vergi beyannamesini vermeniz şart.

Bu beyannameyi verdikten sonrada 30 gün içinde gayrimenkulün bulunduğu yerde verginin iptali için dava açmanız gerekiyor. Bu davada da yürütmenin durdurulması istenmeli. Ancak bu dava ve yürütmenin durdurulması talebiniz mahkemece karara bağlanması aylar süreceğinden önce verginin taksitlerini ödemeniz gerekebilir. Yok yürütmenin durdurulması kararı hemen verilirse, o zaman verginin ödemesi davanın sonucuna kadar durur.

Yukarıdaki ilk davayı Ankara’da açmayayım, sadece vergi davasını açayım diyenleri uyarayım. Değer için Ankara’da dava açmazsanız, ikinci açacağınız davayı teknik sebeplerle kaybetme ihtimaliniz yüksek. Zira ilk dava açılmadığı için değer kesinleşmiş ise teknik olarak bu ikinci dava usulü sebeplerle reddedilebilir. 

Açılan davalar sonucu bu vergi iptal olursa, o zaman ihtirazi kayıtla ödemiş olduğunuz vergiyi Devletten kolayca geri alırsınız. Beyanname ihtiraz kayıtla verilmezse ve dava açmaz iseniz, bu vergi başkalarının açtığı davalarla iptal edilse bile siz ihtirazi kayıt yapmadığınız ve dava açmadığınız için ödediğinizi geri alamazsınız.

Sonuç olarak değerli konut vergisi hakkında bana sorulan sorulara cevabım; “önce itiraz, sonra Ankara’da idari dava ve en son gayrimenkulün olduğu yerde verginin iptali davasınıaçınız” şeklinde. Bu davalar biraz karışık olduğu için idari dava ve vergi davalarında uzman kişileri bulmanız ise son tavsiyem.

Bu arada Meclisten değerli konut vergisinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir Kanun çıkmadığı sürece belirttiğim yasal yollara başvurmaya devam edin. Erteleme veya muafiyetlerin değiştirilmesi yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmayabilir.

Haklısınız, Meclis bir kanun çıkarıyor, şikayetler ayyuka çıkıyor, Cumhurbaşkanımız hassasiyeti anlıyor ve konuya müdahale ediyor, fakat süreç de işliyor. Siz bu vergiyi makul hale getirmek yada kendinize özel sebeplerle kaldırmak için bir sürü başvuru yapacak, avukatlara ve mahkeme harçlarına pek çok para harcıyacaksınız. Ne yapalım, bu da kuralları koyanın oyunu (oyunun kuralı değil)…

Hepimize kolay gelsin!