NESNE YÖNELİMLİ ONTOLOJİ

KİTAPLAR ARASINDA Cuma 10 Ocak 2020 14:59

Yazar: Graham Harman Çevirmen: Oğuz Karayemiş Tellekt

Nesne Yönelimli Ontoloji

İnsanlar dünyayı algılamasaydı, dünya var olmaz mıydı? 

İnsan algısından bağımsız olarak "şey"lerin nasıl bir varoluşu ve tarihi vardır? 

Bu gibi soruların yanıtlarını merak edenler ve günümüzün en ilginç felsefi arayışlarından birini anlamak isteyenler için bulunmaz bir kaynak.  

Günümüzün en ilginç felsefi arayışlarından biri olan Nesne Yönelimli Ontoloji (NYO), bu sorulardan yola çıkıyor. NYO’nun kurucularından ve en etkili savunucularından Graham Harman bu kitabında kolay anlaşılır bir dille NYO’nun temellerini ve etki alanlarını ortaya koyuyor. Spekülatif gerçekçiliğin sağlam bir tanımını yaptıktan sonra bunun toplumsal ve siyasal sonuçlarını ele alıyor, ardından da felsefe ve sanattaki yansımalarını tartışıyor.

Arkeoloji, mimarlık, tasarım, ekoloji, tarih, feminizm, müzik, sosyal teori, edebiyat teorisi, medya çalışmaları, siyaset gibi alanlardan örnekler sunarak ve geçmişten günümüze felsefecilerle diyaloğa girerek “her şeyin teorisi” olmaya aday yeni bir nesne ontolojisinin gerekli olduğunu savunuyor.