İKİ CİHAN ARESİNDE

KİTAPLAR ARASINDA Sal 14 Mays 2019 10:49

Yazan: Cemal Kafadar Birleşik Yayınevi

İki Cihan Aresinde

İki Cihan Âresinde, küçücük bir uç beyliğinin, kendisini dünya Müslümanlarının lideri ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun vârisi olarak gören, merkezîleşmiş bir imparatorluk hâline dönüşmesinin izlerini takip ederek, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu meselesine yeni ve oldukça orijinal bir bakış açısı sunar. Cemal Kafadar, hem Orta Çağ hem de modern tarih yazıcılığını titiz bir şekilde analiz ederek, Anadolu ve Balkanlardaki iktidar mücadelesi içerisinde, etnik, kabilevî, dilbilimsel, dinsel ve siyasi ilişkilerin nasıl karıştığını ve yeniden düzenlendiğini gösterir. 

"Osmanlı'nın kökenleri meselesi hakkında son elli yılda yapılmış ilk büyük çalışma."

-Cornell Fleischer, Chicago Üniversitesi-

"Kafadar, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşuna dair yorum ve çeşitli anlatıları ustaca sergiliyor... Ek olarak, sanatın durumu hakkındaki açıklamasını, yeni birincil kaynaklarla ve belli başlı kaynaklara getirdiği yepyeni yorumlarla tamamlıyor."

-John E. Woods, Chicago Üniversitesi-