FELSEFE TARİHİNDE YOLCULUK

KİTAPLAR ARASINDA aramba 03 Temmuz 2019 13:40

Yazan: Nicholas Rescher Türkçesi: Abdullah Yılmaz Vakıfbank Kültür Sanat Yayınları

Felsefe Tarihinde Yolculuk

Alman düşünce tarihçisi Nicholas Rescher “101 Anekdotta Felsefe Tarihinde Yolculuk”ta, felsefe tarihini yaşanmış kısa öykülerle okura aktarıyor. “Bu kitap, felsefi bakımdan derinlikli düşünme alışkanlığı olanlar için yazılmış, felsefi bakımdan öğretici anekdotlardan oluşmaktadır” diyen Rescher, Antik Çağ’dan günümüze uzanan düşünce değişimini yorumladığı bu çalışmasında Herakleitos, Sokrates, Platon, İbn Rüşd, Ömer Hayyam, Descartes, Hume, Leibniz, Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer ve Kropotkin gibi önemli felsefecilerin fikirlerini ortaya koyarken bilgi felsefesinden de yararlanıyor, metafizikten de.