EN BÜYÜK PAY ULAŞTIRMAYA

Ulaşım 2020-02-14 10:40:23

Kamu yatırımları için bu yıl 77,1 milyar lira kaynak ayrılırken, bu tutardan aslan payını 25,2 milyar lirayla ulaştırma ve haberleşme sektörü alacak. Bu sektörü, yaklaşık 12,3 milyar lirayla iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer kamu hizmetleri, 11,8 milyar lirayla enerji, 11,1 milyar lirayla eğitim, 6,1 milyar lirayla sağlık ve 5,2 milyar lirayla tarım izleyecek. Mahalli idarelere de 50,7 milyar liralık kaynak ayrıldı.

En büyük pay ulaştırmaya

Kamu yatırımları için bu yıl ayrılan 77,1 milyar lira tutarındaki kaynağın 25,2 milyar liralık kısmı ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek. 

2020 Yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, ulaştırma ve haberleşme sektöründe tutarı 502 milyar 94 milyon 939 bin 954 lira olan 455 proje hayata geçirilecek.

Bu yıl gerçekleştirilecek 77,1 milyar lira tutarındaki kamu yatırımının 21,7 milyar lirası yeni projelere, 54,3 milyar lirası devam eden projelere ve 1,1 milyar lirası etüt projelere harcanacak.

Kamu yatırımlarının yüzde 32,6'sı ulaştırma ve haberleşme sektörüne tahsis edilecek. Ulaştırma ve haberleşme sektörünün yatırım harcaması bu yıl için 25,2 milyar lira olarak öngörüldü. Bu kaynağın 3,5 milyar lirası yeni projeler, 21,3 milyar lirası devam eden projeler, 404 milyon lirası da etüt projeler için kullanılacak.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaktan en yüksek payı alan ikinci sektör, yaklaşık 12,3 milyar lirayla iktisadi ve sosyal alanlarda yapılacak diğer kamu hizmetleri oldu. 

Bunu, yaklaşık 11,8 milyar lirayla enerji, 11,1 milyar lirayla eğitim, 6,1 milyar lirayla sağlık, 5,2 milyar lirayla tarım ve 3,5 milyar lirayla madencilik sektörleri izledi.

İmalat sektörü için ayrılan ödenek tutarı ise 1 milyar 22 milyon lira oldu. Konut için ayrılan tutarın 454 milyon lira, turizm için ayrılan tutarın ise 350 milyon lira olduğu görüldü. 

Öte yandan, kamu yatırımlarına ayrılan 77,1 milyar liralık kaynağın 24,3 milyar lirası KİT'ler, 107,4 milyon lirası özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarca kullanılacak. Mahalli idarelere ise 50 milyar 751 milyon liralık kaynak ayrıldı.

2020 yılı kamu yatırımlarının sektörlere göre dağılımı şöyle:

 Sektörler2020 yatırımı (Bin lira)
                          Tarım  5.177.882
 Madencilik  3.535.921
 İmalat

1.022.664

 Enerji11.864.480
 Ulaştırma-Haberleşme 25.214.688
 Turizm 350.277
 Konut 454.944
 Eğitim  11.089.400
 Sağlık 6.105.178
 Diğer Kamu Hizmetleri    12.319.519
 Toplam  77.134.953

ulasim-i