CUMHURBAŞKANINA KV'Yİ İNDİRME YETKİSİ

GÜNDEM 2020-10-26 08:41:45

Cumhurbaşkanına kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisini veren ve istihdama verilen destekleri uzatan kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan kabul edildi.

Cumhurbaşkanına KV'yi indirme yetkisi

Kanun teklifinde yurtdışındaki varlıkları vergisiz bir şekilde Türkiye'ye getirilmesini öngören varlık barışı da yer alırken eklenen maddeler ile 500 milyar TL büyüklüğünde vergi borç yapılandırması da getiriliyor.

İlgili teklif eklenen maddelerle birlikte 23 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yasa ile işveren prim desteği, prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği 2023 sonuna, kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabiliyor.

VERGİ YAPILANDIRMASI 500 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

Yasaya Cuma günü eklenen yapılandırma ise SGK prim borçları, gelir, kurumlar, katma değer vergileri, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ve Hazine alacaklarını başta olmak üzere bir çok vergi borcu için geçerli olacak.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş yapılandırmanın 500 milyar TL büyüklük ile "geniş kapsamlı" olduğunu belirtiyor.

KV'YE 5 PUANA KADAR İNDİRİM YETKİSİ

Yasa ile cumhurbaşkanına kurumlar vergisini 5 puana kadar indirme yetkisi veriliyor.

Kurumlar vergisi 2017'de yapılan yasa değişikliği ile 2018-2020 yılları için %20'den %22'ye çıkarılmıştı. Yeni düzenleme olmazsa vergi önümüzdeki yıldan itibaren yeniden %20'ye inecek.

Düzenlemede cumhurbaşkanına "%20 olan kurumlar vergisini 5 puana kadar indime ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi" veriliyor.

Reuters'da daha önce yayımlanan bir haberde ekonomi yönetiminin, yıl sonunda 2 puan indirimle %20'ye gerilecek kurumlar vergisinde daha fazla indirim için çalışma yaptığı belirtilmişti.

Öte yandan BIST'te ilk defa işlem görmek üzere en az %20 hissesini halka arz edilen finans kuruluşları hariç şirketlere 5 dönem boyunca kurumlar vergisi 2 puan indirimli olarak uygulanacak.

Düzenleme ile daha önce 2021'de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi, 2022'ye erteleniyor.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi ise 2021'den 31 Aralık 2023 tarihine erteleniyor.

VARLIK BARIŞI

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Söz konusu varlıklar nedeniyle "hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı" yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart olacak.

Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

İlgili varlıklar Türkiye'ye getirme şartı aranmaksızın dış borç kapamada da kullanılabilecek.